E-mail: Şifre :

Muhasebe Sitemi

 

 

Muhasebe Sistemi Kurulması;

*Günümüzde tercih edilene uygulama tecrübesine dayanan bir ekip aracılığı ile  muhasebe sistemi kurmak ve işletmektir.

*Bunun için kişilerin ne yaptığını öğrenmek esas olmalıdır.

*0-9 Hesap grubunun  hangi kişilerce nasıl yönetileceğinin belirlenmesi

*Görev ve sorumlukların belirlenmesi , diğer bir ifade ile görev tanımlarının

yapılması bir birikim işidir.