E-mail: Şifre :

KDV İadesi

 

 

KDV iade ve mahsup işlemleri;

*Bir firmanın KDV İadesi incelemesine tabi  ve hakkında olumlu rapor düzenlenmiş Olması Kurum hakkında  

Vergi idaresi yönünden çok önemli bir referanstır.

* İade işlemleri KDV hesaplarının titizlikle ele alınması ve incelenmesini gerektirir.

*Alım ve satıma konu mal ve hizmet hareketlerinin inceleme ve araştırılması,

*İmalatçılar yönünden randıman yapılması,

* İadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti,

*Mal ve Hizmet alımına yönelik alt firma incelemeleri,

*YMM Raporunun düzenlenmesi ve Vergi Dairesine verilmesi,

Safhalarını kapsamaktadır.