E-mail: Şifre :
Mevzuat

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişikliklere İlişkin Açıklamalar

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır.


Kategori: Mevzuat Haberleri

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Kategori: Mevzuat Haberleri

2014/4. Dönem Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları

2014/4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde uygulanacak olan değerleme kurları aşağıda olduğu gibidir


Kategori: Mevzuat Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir.

 


Kategori: Mevzuat Haberleri

1.1.2019 TARİHİ İTİBARİYLE E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARI

1.1.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükelleflerin Yapacağı İşlemler

 


Kategori: Mevzuat Haberleri