E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Özet

 

426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir.

 

426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 2” olarak geçen ifade, “GİB Mesajlaşma Protokolü dokümanları” olarak değiştirilmiştir.

 

Yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında bastırma ve muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır..

 

Sirküler

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)' nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüm sonuna takip eden paragraf eklenmiştir.

"a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar."

"c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları."

"Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında "Z" raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da "Z" raporu oluşturma zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin "Z" raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır."

Tebliğ olunur.

Hazırlayanlar

İstanbul: 08/06/2015

Yusuf AYIRKAN                               İbrahim KILINÇ

SMMM/Bağımsız Denetçi              YMM/Bağımsız Ortak Başdenetçi