E-mail: Şifre :

Kesin Mizan Bildirimi

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında  V.U.K'nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan "Performans Derecelendirme Bildirimi"  ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Mali Bilgiler" bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştır.

 

Araç Tescil İşlemleri

Araçlarda devir ve teslim, Mülkiyetin devri

Stoklar Çalışma Kagıdı

“STOKLAR;   BİR FİRMANIN   GÜVENİLİRLİĞİNİN  AYNASIDIR”
 

Sayıma Başlama Tutanağı

Sayıma Başlama Tutanağı